skip to Main Content

Spreiding puntlasten plaatviaducten

I’m proud to announce that we have an article published in the Dutch magazine “Cement”, titled: “Spreiding puntlasten plaatviaducten.” The printed version will be available on July 6, 2012.

Abstract:
In de afgelopen decennia zijn verkeerslasten en de verkeersintensiteit op de Nederlandse wegen en kunstwerken drastisch toegenomen. Veel van die kunstwerken zijn uitgevoerd als plaatviaducten
zonder schuifwapening. De vraag bestaat of het afschuifdraagvermogen van deze viaducten nog steeds voldoende is. Op basis van experimenteel en literatuuronderzoek is een nieuw lastspreidingsmodel ontwikkeld aan de TU Delft voor toepassing in de quick-scanmethode van Rijkswaterstaat.

Share with your peers!
This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top

Free Templates for your Research

Sign up here to get access to worksheets for your research that help you have more efficient meetings, reflect on your work, and plan your month. Suitable for anyone from Master’s thesis students to full professors!